Powrót do listy aktualności

12.06.2017 Tevor S.A. Otrzymaliśmy środki z UE w ramach RPOWS


12 czerwca 2017

TEVOR S.A. w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.

Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacji produktowej na skalę europejską. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie: Utworzenie linii technologicznej w oparciu o poniesione wydatków min. na zakup: urządzenia do cięcia blach, tokarki, nożyce gilotynowe, prasy krawędziowej, automatu spawalniczego MIG, wózka spawalniczego, ukosowarki, instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego, kabiny śrutowniczej, licencji TrailerWin, plotera, oprogramowania SolidWorks.
Wymienione środki trwałe oraz programy komputerowe zostaną zintegrowane w celu utworzenia linii do produkcji innowacyjnych (na skalę europejską) 6 produktów, które po zakończeniu projektu zostaną zaoferowane na rynku krajowym i zagranicznym tj.:
– ciężki holownik ratownictwa drogowego HDRV o dwustopniowej belce wysuwnej,
– wysięgniki holownicze o udźwigu od 6 do 8 T;
– pojazd z zabudową holowniczą o DMC do 3,5 T (Express);
– holowniki na podwoziu dwuosiowym typu HDRV;
– super lekka zabudowa transportowa,
– platforma typu ZP80 cynkowana o konstrukcji panelowej.
Główne etapy procesu produkcji: -projektowanie -zamówienie materiałów -dostawa, transport, magazynowanie –obróbka strumieniowa -obróbka plastyczna -obróbka wiórowa –przygotowanie produkcji -spawanie -obróbka strumieniowa -nakładanie powłok antykorozyjnych.
Do realizacji celów projektu zostanie zatrudnionych 9 os. Firma nawiązała wstępne negocjacje biznesowe B2B podpisała listy intencyjne. Przedmiotowy projekt jest zgodny z działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MSP, gdyż zostanie osiągnięty cel główny Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej w formie 6 innowacji produktowych dedykowanych na rynek krajowy i zagraniczny oraz poprzez utworzenie nowej linii technologicznej i zwiększenie zatrudnienia o 9 os. Projekt wpisuje się w IS RIS3.

Wartość projektu: 1 786 618,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 812 888,69 PLN

 

Szacowanie wartości zamówienia nr 1

W celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się o udzielenie pełnej informacji o parametrach technicznych, technologicznych, parametrach handlowych oraz możliwościach zakupu:
1. Automatu spawalniczego MIG – 4 szt.
2. Wózka spawalniczego x 2 szt.
3. Ukosowarki – 2 szt.
Prowadzone postępowanie odbywa się w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.
1. Automat spawalniczy MIG – 4 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Urządzenie do spojenia składowych elementów profili specjalnych przy użyciu technologii spawania metodą MIG/MAG.
Minimlane parametry techniczne:
– Prąd spawania – minimum 400 A
– Uchwyt chłodzony cieczą
– wymagany czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 12 h.
– Produkt z certyfikatami CE
W skład zestawu wchodzi:
– źródło
– rolki podające do drutu stalowego min. Ø1,0-1,2mm
– przewód zasilający
– przewód masowy
– chłodnica
– podajnik – przewód zespolony chłodzony cieczą min. 5 metrów

2. Wózek spawalniczy x 2 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Wózek spawalniczy jest urządzeniem współpracującym z palnikami spawalniczymi typu MIG/MAG . Umożliwia on wykonywanie spoin pachwinowych, czołowych w pozycji horyzontalnej lub pionowej.
Minimalne parametry techniczne:
– Czas pracy min. 8 h
– Technologia silnika krokowego
– Pozioma siła rozciągająca bez magnesu min. 12 kg
– Pozioma siła rozciągająca z magnesem min. 25 kg

3. Ukosowarka – 2 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Urządzenie niezbędne do przygotowania blach do spawania po procesie cięcia.
Minimalne parametry techniczne:
– Grubość ukosowanej blachy – minimum 6mm
– Ochrona przed przeciążeniem: termiczna
– Posuw: ręczny
– Zasilanie min. 230V

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
a. szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
b. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
c. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
d. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
e. czas i zasady reakcji serwisowej
f. czas i zasady gwarancji

 

Prosimy o przesłanie ofert do 20.06.2017 r. drogą mailową, osobiście lub kurierem na adres:
TEVOR S.A.
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Tel.: + 48 41 25 49 100, Fax.: + 48 41 25 49 140
Email: rpows2.5@tevor.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia nr 2

W celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się o udzielenie pełnej informacji o parametrach technicznych, technologicznych, parametrach handlowych oraz możliwościach zakupu:
1. Ploter– 1 szt.
2. Licencja TrailerWin lub równoznaczne – 1 szt
3. Oprogramowanie kompatybilne z dotychczasowym SolidWorks – 2 szt.
Prowadzone postępowanie odbywa się w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.
1. Ploter – 1 szt.
Kod CPV – 30232140-7
Urządzenie służące do wielkoformatowego drukowania dokumentacji projektowej CAD.
Minimalne parametry techniczne:
– Obsługiwane formaty nośników: A4, A3, A2, A1.
– Automatyczne odcinanie wydruku do wybranego formatu.
– Prędkość druku rysunków w czerni min.60 wydruków w formacie A1 na godzinę.
– Dostępność tuszy zamiennych innych producentów.
Dodatkowo proszę podać:
– Okres i zasady gwarancji (możliwość rozszerzenia)
– Czas reakcji serwisowej i zasady świadczenia serwisu
– Szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych dla plotera:
a. ilość stron nadruku z 1 szt. tonera
b. czestotliwość przeglądów i ich koszt
c. koszt serwisu

2. Licencja TrailerWin lub równoważne – 1 szt
Kod CPV – 48000000-8
Program komputerowy do obliczania wielkości i obciążenia poszczególnych osi dla pojazdu z nadwoziem i przyczepy.

Minimalne parametry techniczne:
– Baza dla min. 64 rodzajów wózków z min. 15.000 modyfikacjami podwozia z rozstawami osi
– Ustawianie i zmiana rozstawu osi, tylnego zwisu
– Ustawianie i zmiana obciążenia, środka ciężkości pojazdu
Informacje dodatkowe:
– Instalacja w języku polskim
– Min. 1 dniowe szkolenie wdrażające w siedzibie Zamawiającego dla grupy 5 os.
– Licencja umożliwiająca zainstalowanie na wielu komputerach.

3. Oprogramowanie 3D – 2 szt.
Kod CPV – 48000000-8
Kompletne oprogramowanie 3D wraz z narzędziami, które pozwala projektować, przeprowadzać symulację powstałych produktów, a także zarządzać dokumentacją techniczną produktu. Wersja standardowa oraz rozbudowana o bibliotekę komponentów.
Minimalne parametry technicze oprogramowania:
– Modelowanie części i złożeń utworzonych w oprogramowaniu SolidWorks
– Możliwość pracy z dużymi złożeniami
– Arkusze blach
– Konstrukcje spawane
– Wykrywanie kolizji i przenikania
– Automatyczne tworzenie widoków rysunków
Informacje dodatkowe:
– Możliwość edycji dokumentacji 2D utworzonej w oprogramowaniu SolidWorks
– Min. 1 dniowe szkolenie wdrażające w siedzibie Zamawiającego dla grupy 6 os.

Dodatkowo prosze o podanie informacji w zakresie:
a. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
b. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
c. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

 

Prosimy o przesłanie ofert do 20.06.2017 r. drogą mailową, osobiście lub kurierem na adres:
TEVOR S.A.
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Tel.: + 48 41 25 49 100, Fax.: + 48 41 25 49 140
Email: rpows2.5@tevor.pl

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3 – opublikowano dnia: 03.07.2017r.

w celu oszacowania wartości zamówienia

 

Prowadzone postępowanie odbywa się w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”.

 

 1. Urządzenie do cięcia blach plazma
 2. Tokarka
 3. Nożyce gilotynowe
 4. Prasa krawędziowa

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do cięcia blach plazma  (KOD CPV- 42611000-2)

Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:

Stół roboczy 3000x1500mm

Wydajność cięcia stali czarnej:

 –  Bez żużlu minimum  16 mm

  – Przebijanie produkcyjne minimum  32 mm

  – Maksymalna wydajność cięcia minimum  38 mm

Wydajność cięcia stali nierdzewnej:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum   25 mm

Wydajność cięcia aluminium:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum  25 mm

 

Wymagania:

 • CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;
 • JAKA JEST PREDKOŚĆ PRZEJAZDU SUPORTU MINIMUM (165mm/s);
 • SUPORT PLAZMOWO – TLENOWY;

– PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ

– KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);

 • SYSTEM DETEKCJI MATERIAŁU;
 • ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK PIONOWEJ KOLIZJI Z MATERIAŁEM;
 • AGREGAT PLAZMOWY W TECHNOLOGII HD;
 • SZKOLENIE MINIMUM 5 OSÓB W SIEDZIBIE KUPUJĄCEGO, MONTAŻ, TRANSPORT I UBEZPIECZENIE TRANSPORTU – w cenie maszyny;
 • WENTYLATOR ODCIĄGOWY WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODCIĄGOWEJ DO 10 MB;

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

 1. szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
 • koszt przeglądów
 • koszt części zamiennych
 1. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
 2. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
 3. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
 4. czas i zasady reakcji serwisowej
 5. czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)

Parametry techniczne:

– średnica przelotu na łożem  –

minimum 660 mm

–  średnica toczenia w uchwycie

minimum 300 mm

– maksymalna długość toczenia około 1500 mm

– przelot wrzeciona minimum 70mm

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MAKSIMUM 8 TYGODNI

GWARANCJA PRODUCENTA MINIMUM 4 LATA

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

–  szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych: 

 • koszt przeglądów
 • koszt części zamiennych

– terminu ważności oferty (min. 30 dni)

– terminu realizacji od momentu podpisania umowy

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

– czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)

Parametry techniczne:

Długość stołu – minimum 3000mm

Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MAKSIMUM 8 TYGODNI

GWARANCJA PRODUCENTA MINIMUM 4 LATA

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

 • koszt przeglądów
 • koszt części zamiennych

– terminu ważności oferty (min. 30 dni)

– terminu realizacji od momentu podpisania umowy

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

– czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

 1. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)

Minimalne parametry techniczne:

 • Minimalna długość obróbcza : 3000mm
 • Minimalny nacisk – 130 T
 • Minimalny odstęp miedzy kolumnami 2500mm
 • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MAKSIMUM 8 TYGODNI
 • GWARANCJA PRODUCENTA MINIMUM 4 LATA

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

 

2. Termin i miejsce złożenia wyceny:

Wyceny powinny być dostarczone:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rpows2.5@tevor.pl
 • w formie papierowej na adres korespondencyjny:

TEVOR S.A. 
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Tel.: + 48 41 25 49 100, Fax.: + 48 41 25 49 140

 

 • osobiście w siedzibie firmy,

w terminie do dnia 11.07.2017 roku do godz 24:00

 

Wyceny składane osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu z dopiskiem „Szacowanie nr 3 w ramach projektu Wdrożenie nowej technologii wykonywania naczep z automatycznie poszerzanym pokładem ładunkowym”. Za datę i godzinę złożenia Wyceny uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez osobę dokonującą odbioru Wyceny składanej osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu o cenę lub datę i godzinę wpływu – odbioru Wyceny przesyłanej drogą pocztową lub kurierską lub datę i godzinę dostarczenia e-maila.

3. Złożona wycena powinna zawierać:

 • dane oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • datę ważności wyceny,
 • cenę podaną w PLN w kwotach netto i brutto,
 • opis oferowanego urządzenia tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry,

4. Dodatkowych informacji udziela Sebastian Uzar pod numerem telefonu 698-661-275 bądź adresem mailowym: sebastian.uzar@tevor.pl

Z poważaniem,

 

Tevor S.A.

 

Skarżysko Kamienna, 07.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1
W ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn
i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/ oraz w siedzibie firmy.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Automat spawalniczy MIG – 4 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Urządzenie do spojenia składowych elementów profili specjalnych przy użyciu technologii spawania metodą MIG/MAG.
Minimlane parametry techniczne:
– Prąd spawania – minimum 400 A
– Uchwyt chłodzony cieczą
– wymagany czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 12 h.
– Produkt z certyfikatami CE
W skład zestawu wchodzi:
– źródło
– rolki podające do drutu stalowego min. Ø1,0-1,2mm
– przewód zasilający
– przewód masowy
– chłodnica
– podajnik – przewód zespolony chłodzony cieczą min. 5 metrów

2) Wózek spawalniczy x 2 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Wózek spawalniczy jest urządzeniem współpracującym z palnikami spawalniczymi typu MIG/MAG . Umożliwia on wykonywanie spoin pachwinowych, czołowych w pozycji horyzontalnej lub pionowej.
Minimalne parametry techniczne:
– Czas pracy min. 8 h
– Technologia silnika krokowego
– Pozioma siła rozciągająca bez magnesu min. 12 kg
– Pozioma siła rozciągająca z magnesem min. 25 kg
– Maksymalny kąt nachylenia palnika 45°

3) Ukosowarka – 2 szt.
Kod CPV – 42662000-4
Urządzenie niezbędne do przygotowania blach do spawania po procesie cięcia.
Minimalne parametry techniczne:
– Grubość ukosowanej blachy – minimum 6mm
– Ochrona przed przeciążeniem: termiczna
– Posuw: ręczny
– Zasilanie min. 230V

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
a. szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
b. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
c. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
d. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
e. czas i zasady reakcji serwisowej
f. czas i zasady gwarancji

4) Termin wykonania zamówienia:
14 dni od dnia złożenia zamówienia na dostawę. Wykonanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

5) Kryteria wyboru ofert:
Cena – 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia – 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja – 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).
6) Miejsce i termin składania ofert:
• Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: 16.07.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)
• Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przekazania niezwłocznie po dokonaniu wyboru oraz umieszczona na stronie http://www.tevor.pl/rpo/

7) Wykluczenia podmiotowe:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8) Sposób przygotowania oferty:

 • Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto.
 • Oferta powinna zawierać opis oferowanego urządzenia tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
 • Oferta powinna zawierać szacowany czas realizacji od dnia złożenia zamówienia.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
 • Oferta powinna zawierać termin ważności oferty.

9) Oferty powinny być ważne przez minimum 14 dni do czasu podpisania umowy

10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
d) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

12) Oferta, która nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

13) W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
p. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275.

 

Dodane 21.07.2017

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 1 dotyczące dostarczenia: Automatu spawalniczego MIG – 4 szt., Wózka spawalniczego – 2 szt., oraz Ukosowarki – 2 szt. Po zsumowaniu największą liczbę punktów oraz zamówienie na:

 • Automat spawalniczy – 4 szt. – otrzymała firma ELNAR Sp. z o.o. (97 punktów)
 • Wózek spawalniczy – 2 szt. – otrzymała firma Zalco Sp. z o.o. (Oferta była jedyną spełniającą warunki określone w zapytaniu)
 • Ukosowarkę – 2 szt. – otrzymała firma Zalco Sp. z o.o. (Oferta była jedyną spełniającą warunki określone w zapytaniu)

Zakup zrealizowany został w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

Zamieszczono 13.07.2017r. Skarżysko Kamienna,

Zapytanie ofertowe nr 2
W ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn
i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464
www.tevor.pl
rpows2.5@tevor.pl
2.Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3.Określenie przedmiotu zamówienia:

1)Ploter – 1 szt.
Kod CPV – 30232140-7
Urządzenie służące do wielkoformatowego drukowania dokumentacji projektowej CAD.
Minimalne parametry techniczne:
– Obsługiwane formaty nośników: A4, A3, A2, A1.
– Automatyczne odcinanie wydruku do wybranego formatu.
– Prędkość druku rysunków w czerni min.60 wydruków w formacie A1 na godzinę.
– Dostępność tuszy zamiennych innych producentów.
Dodatkowo proszę podać:
– Okres i zasady gwarancji
– Czas reakcji serwisowej i zasady świadczenia serwisu
– Szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych dla plotera:
a. ilość stron nadruku z 1 szt. tonera
b. czestotliwość przeglądów i ich koszt
c. koszt serwisu

2) Oprogramowanie 3D – 2 szt.
Kod CPV – 48000000-8
Kompletne oprogramowanie 3D wraz z narzędziami, które pozwala projektować, przeprowadzać symulację powstałych produktów, a także zarządzać dokumentacją techniczną produktu. Wersja standardowa oraz rozbudowana o bibliotekę komponentów.
Minimalne parametry technicze oprogramowania:
– Modelowanie części i złożeń utworzonych w oprogramowaniu SolidWorks
– Możliwość pracy z dużymi złożeniami
– Arkusze blach
– Konstrukcje spawane
– Wykrywanie kolizji i przenikania
– Automatyczne tworzenie widoków rysunków
Informacje dodatkowe:
– Możliwość edycji dokumentacji 2D utworzonej w oprogramowaniu SolidWorks
– Min. 1 dniowe szkolenie wdrażające w siedzibie Zamawiającego dla grupy 6 os.

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
a. szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
b. terminu ważności oferty (min. 30 dni)
c. terminu realizacji od momentu podpisania umowy
d. możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
e. czas i zasady reakcji serwisowej
f. czas i zasady gwarancji

4.Termin wykonania zamówienia: 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

5.Kryteria wyboru ofert:
Cena – 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia – 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja – 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego (20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

6.Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres:rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 20.07.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)

8.Złożona oferta powinna zawierać:

– dane oferenta;
– datę sporządzenia;
– termin ważności ofert;
– cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto;
– w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru.
– opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
– Termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
– warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
– warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
– czas reakcji serwisu (minimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

9.Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy

10.Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

11.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
13.W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
P. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email:sebastian.uzar@tevor.pl

 

Dodano: 01.08.2017

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż nieudało się rozstrzygnąć postępowania ofertowego nr 3 dotyczącego dostarczenia: Licencji TrailerWin lub równoważnej – 1 szt. Na opublikowane zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5 pkt. 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmówienie zostanie zrealizowane w trybie z wolnej ręki, z zachowaniem reguł racjonalności wydatków.

Zakup zrealizowany zostanie w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

Tevor S.A.

Skarżysko Kamienna, 20.07.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

rpows2.5@tevor.pl

 

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Licencja TrailerWin lub równoważne – 1 szt

Kod CPV – 48000000-8

Program komputerowy do obliczania wielkości i obciążenia poszczególnych osi dla pojazdu z nadwoziem i przyczepy.

 

Minimalne parametry techniczne:

Baza dla min. 64 rodzajów wózków z min. 15.000 modyfikacjami podwozia z rozstawami osi

Ustawianie i zmiana rozstawu osi, tylnego zwisu

Ustawianie i zmiana obciążenia, środka ciężkości pojazdu

Informacje dodatkowe:

Instalacja w języku polskim

Min. 1 dniowe szkolenie wdrażające w siedzibie Zamawiającego dla grupy 6 os.

Licencja umożliwiająca zainstalowanie na wielu komputerach.

 

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

terminu ważności oferty (min. 30 dni)

terminu realizacji od momentu podpisania umowy

możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

czas i zasady reakcji serwisowej

czas i zasady gwarancji

 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonanie potwierdzone  podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

 

Kryteria wyboru ofert:

Cena – 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia –  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja – 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                        

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl

Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

     26-111 Skarżysko – Kamienna

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)                 

 

 Złożona oferta powinna zawierać:

 

dane oferenta;

datę sporządzenia;

termin ważności ofert;

cenę podaną w PLN  w kwotach brutto i netto;

w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru.

opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.

termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;

warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.

warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),

czas reakcji serwisu (minimum 24 h).

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: sebastian.uzar@tevor.pl

Dodane 02.08.2017

„Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem dostawcy na oprogramowanie 3d w ramach Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 13.07.2017 r. dot. projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrano z dniem 01.08.2017 r. ofertę PREMIUM SOLUTIONS POLSKA SP Z o.o. spółka komandytowa, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, która otrzymała największą liczbę punktów”.

 

Tevor S.A.

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 04.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 4

w celu oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”. , dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą
o przedstawienie wyceny na:

 

1. Instalacja sprężonego powietrza
2. Kompresor śrubowy
3. Kabina śrutownicza

1. Opis przedmiotu zamówienia
Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 6 bar
3. Długość około 40 mb

Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:

1. Silnik o mocy minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie

Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)

Parametry techniczne:
Wysokość minimalna robocza 4300mm
Szerokość minimalna robocza 5000mm
Długość minimalna robocza 16000mm

Wyposażenie:
1. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
2. Drzwi serwisowe, 2 szt.
3. System odzysku ścierniw
4. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2
5. Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora
6. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego, 1 szt.
7. Wyposażenie ochronne operatora, 1 kpl.
8. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
9. Oświetlenie podstawowe górne LED
10. Oświetlenie dodatkowe boczne
11. Szafa sterownicza z oprogramowaniem

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
koszt przeglądów
koszt części zamiennych
– terminu ważności oferty (min. 30 dni)
– terminu realizacji od momentu podpisania umowy
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej
– czas i zasady gwarancji

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

2. Termin i miejsce złożenia wyceny:
Wyceny powinny być dostarczone:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: RPOWS2.5@Tevor.pl
• w formie papierowej na adres korespondencyjny:
TEVOR S.A.
UL. MOŚCICKIEGO 27-29; 26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
• osobiście w siedzibie firmy,

w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.

3. Złożona wycena powinna zawierać:
• dane oferenta,
• datę sporządzenia,
• datę ważności wyceny,
• cenę podaną w PLN w kwotach netto i brutto (kwoty podane w innych walutach zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego datę oceny oferty),
• opis oferowanego urządzenia tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu parametry,

4. Dodatkowych informacji udziela Sebastian Uzar pod numerem telefonu Tel.: + 48 698 661 275, bądź adresem mailowym: rpows2.5@tevor.pl
Z poważaniem,

Tevor S.A.

 

Skarżysko Kamienna, 08.08.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4
w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464
www.tevor.pl
rpows2.5@tevor.pl

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Cz. 1. Urządzenie do cięcia blach plazma Cz. 2. Tokarka
Cz. 3. Nożyce gilotynowe
Cz. 4. Prasa krawędziowa

Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie do cięcia blach plazma (KOD CPV- 42611000-2)
Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:
Stół roboczy 3000x1500mm
Wydajność cięcia stali czarnej:
– Bez żużlu minimum 16 mm
– Przebijanie produkcyjne minimum 32 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 38 mm
Wydajność cięcia stali nierdzewnej:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm
Wydajność cięcia aluminium:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm

Wymagania:
• CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;
• JAKA JEST PREDKOŚĆ PRZEJAZDU SUPORTU MINIMUM (165mm/s);
• SUPORT PLAZMOWO – TLENOWY;
– PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ
– KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);
• SYSTEM DETEKCJI MATERIAŁU;
• ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK PIONOWEJ KOLIZJI Z MATERIAŁEM;
• AGREGAT PLAZMOWY W TECHNOLOGII HD;
• SZKOLENIE MINIMUM 5 OSÓB W SIEDZIBIE KUPUJĄCEGO, MONTAŻ, TRANSPORT I UBEZPIECZENIE TRANSPORTU – w cenie maszyny;
• WENTYLATOR ODCIĄGOWY WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODCIĄGOWEJ DO 10 MB;
Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)
Parametry techniczne:
– średnica przelotu na łożem –
minimum 660 mm
– średnica toczenia w uchwycie
minimum 300 mm
– maksymalna długość toczenia około 1500 mm
– przelot wrzeciona minimum 70mm

Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)
Parametry techniczne:
Długość stołu – minimum 3000mm
Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:
• Minimalna długość obróbcza : 3000mm
• Minimalny nacisk – 130 T
• Minimalny odstęp miedzy kolumnami 2500mm
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– terminu ważności oferty (min. 30 dni)
– terminu realizacji od momentu podpisania umowy
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej
– czas i zasady gwarancji

4. Kryteria wyboru ofert:
Cena – 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia – 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja – 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).
5. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 08.09.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)

7. Złożona oferta powinna zawierać:

 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto;
 w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru.
 opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
 termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (minimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

8. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
p. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: sebastian.uzar@tevor.pl

Z poważaniem,

Tevor S.A.

 

Skarżysko Kamienna, 22.08.2017 r. (Zmienione)

Zapytanie ofertowe nr 5
w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
KRS : 0000327373
NIP : 9512085464
www.tevor.pl
rpows2.5@tevor.pl

2. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Instalacja sprężonego powietrza
2. Kompresor śrubowy
3. Kabina śrutownicza

Opis przedmiotu zamówienia
1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość około 40 mb

2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:
1. Silnik o mocy minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Minimalna wydajność: 400 m3/h sprężonego powietrza, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)
Minimalne parametry techniczne:
Wysokość minimalna robocza 4300mm
Szerokość minimalna robocza 5000mm
Długość minimalna robocza 16000mm
Wyposażenie:
1. Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka.
2. Drzwi serwisowe, 2 szt.
3. System odzysku ścierniw.
4. Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2.
5. Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora.
6. Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego, 1 szt.
7. Wyposażenie ochronne operatora, 1 kpl.
8. Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania.
9. Oświetlenie podstawowe górne LED.
10. Oświetlenie dodatkowe boczne.
11. Szafa sterownicza z oprogramowaniem.
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej
4. Kryteria wyboru ofert:
Cena – 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia – 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja – 20% (liczona liczbą dni od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).
5. Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 30.08.2017 r. do godziny 23.59 ( liczy się data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego)

7. Złożona oferta powinna zawierać:

 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto, w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru;
 opis oferowanych produktów, tak aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3;
 termin realizacji zamówienia (podany w dniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty;
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (maksimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
8. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:
p. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: sebastian.uzar@tevor.pl
Z poważaniem,
Tevor S.A.

 

Opublikowane 06.09.2017

Informujemy że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 5 z dnia 22.08.2017 r. dokonanego w celu wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności dostawcy instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego i kabiny śrutowniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.,

wybrano dostawcę – firmę BEMAKOR Sp. o.o. z Gdańska.

 

Opublikowane 04.10.2017

Informujemy, że w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 08.08.2017 r. na dostawę Urządzenia do cięcia blach plazma, Tokarki, Nożyc gilotynowych i Prasy krawędziowej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrano następujących dostawców:

– ofertę firmy AEP – Ajan Engineering Poland w zakresie części 1

– ofertę firmy Eurometal Sp. z o.o. w zakresie części 2-4. 

 

Opublikowane 27.10.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego-miejsce dostawy:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

rpows2.5@tevor.pl

 

 1. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część 1. Instalacja sprężonego powietrza

Część 2. Kompresor śrubowy

Część 3. Kabina śrutownicza

 

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Instalacja sprężonego powietrza  (KOD CPV- 45231510-3)

Minimalne parametry techniczne:

 1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
 2. Ciśnienie minimalne 8 bar
 3. Długość około 40 mb

 

Część 2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)

Minimalne parametry techniczne:

 1. Moc silnika – minimum 33 kW
 2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
 3. Osuszacz w zestawie
 4. Wydajność sprężonego powietrza – minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

 

Część 3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)

Minimalne parametry techniczne:

 • Wysokość robocza – minimum 4300mm
 • Szerokość robocza – minimum 5000mm
 • Długość robocza – minimum 16000mm
 • Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
 • Drzwi serwisowe – 2 sztuki
 • System odzysku ścierniw
 • Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2
 • Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora
 • Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego – 1 sztuka
 • Wyposażenie ochronne operatora – 1 kpl.
 • Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
 • Oświetlenie podstawowe górne LED
 • Oświetlenie dodatkowe boczne
 • Szafa sterownicza z oprogramowaniem

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe.

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

 • koszt przeglądów
 • koszt części zamiennych

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia –  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja – 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

 1. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

 • Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
 • Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

     26-111 Skarżysko – Kamienna

 • Termin składania ofert: do dnia 03.11.2017 r. do godziny 23.59 ( liczy się data wpływu oferty
  do siedziby Zamawiającego)                 

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 • dane oferenta;
 • datę sporządzenia;
 • termin ważności ofert;
 • cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto, w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP danej waluty z ostatniego dnia składania ofert, tzn. 03.11.2017 r.;
 • opis oferowanych produktów sporządzony tak, aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt3;
 • termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 • warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty;
 • warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 • czas reakcji serwisu (maksimum 24 h).

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 1. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
  i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: sebastian.uzar@tevor.pl

Załączniki do pobrania pod adresem : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1064804 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór umowy z dostawcą

Opublikowane 31.10.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego-miejsce dostawy:

Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko – Kamienna

KRS : 0000327373
NIP : 9512085464

www.tevor.pl

rpows2.5@tevor.pl

 

 1. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej http://www.tevor.pl/rpo/, w bazie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Cz. 1. Urządzenie do cięcia blach plazma                                                                                                                    

Cz. 2. Tokarka

Cz. 3. Nożyce gilotynowe

Cz. 4. Prasa krawędziowa

Część 1: Urządzenie do cięcia blach plazma  (KOD CPV- 42611000-2)                                                           

Specyfikacja parametrów technicznych wydatku:                                                                                             

Stół roboczy 3000x1500mm                                                                                                                                              

Wydajność cięcia stali czarnej:

 –  Bez żużlu minimum  16 mm

  – Przebijanie produkcyjne minimum  32 mm

  – Maksymalna wydajność cięcia minimum  38 mm

Wydajność cięcia stali nierdzewnej:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum   25 mm

Wydajność cięcia aluminium:

– Przebijanie produkcyjne minimum  20 mm

– Maksymalna wydajność cięcia minimum  25 mm

 Pozostałe wymagania:
MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO,

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM,

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;

 • PREDKOŚĆ PRZEJAZDU SUPORTU MINIMUM (165mm/s);
 • SUPORT PLAZMOWO – TLENOWY;
 • PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ
 • KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);
 • SYSTEM DETEKCJI MATERIAŁU;
 • ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK PIONOWEJ KOLIZJI Z MATERIAŁEM;
 • AGREGAT PLAZMOWY W TECHNOLOGII HD;
 • WENTYLATOR ODCIĄGOWY WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODCIĄGOWEJ DO 10 MB; 
 • SYSTEM FILTROWENTYLACJI POWIETRZA WRAZ Z KOMPLETEM FILTRÓW.
 • MODUŁ TRASOWANIA I PUNKTOWANIA BLACH
 • SZKOLENIE MINIMUM 5 OSÓB W SIEDZIBIE KUPUJĄCEGO, MONTAŻ, TRANSPORT I UBEZPIECZENIE TRANSPORTU – po stronie dostawcy;

Część 2: Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)

Parametry techniczne:

– średnica przelotu nad łożem  –

minimum 660 mm

–  średnica toczenia w uchwycie

minimum 300 mm

– maksymalna długość toczenia około 1500 mm

– przelot wrzeciona minimum 70mm

 

Część 3: Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)

Parametry techniczne:

Długość stołu – minimum 3000mm

Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

 

 Część 4:Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:

 • Długość obróbcza – minimum 3000mm
 • Nacisk – minimum 130t
 • Odstęp miedzy kolumnami – minimum 2500mm
 • Ilość osi: 7   (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V)
 • Sterownik z 15” ekranem dotykowym kontrolujący wszystkie osie maszyny
 • Skok belki minimum 200mm
 • Prześwit minimum 450mm
 • Prędkość Dojazdu minimum 90mm/s
 • Prędkość Pracy minimum 10mm/s
 • Prędkość Powrotu minimum 90mm/s
 • Sterowana CNC kompensacja ugięcia stołu w osi V
 • Sterowanie CNC zderzaków w osiach Z1, Z2
 • Automatyczna laserowa ochrona przestrzeni roboczej
 • Dodatkowe suporty przednie
 • Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2700mm
 • Mocowanie narzędzi typu Willa lub równoważne w zakresie szybkości montażu

W zestawie narzędzia:

Matryce:

V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V40 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

V50 – 4 sekcje min.500mm

Stemple:

R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona

R6 prosty – 6 sekcji min.500mm

R8 prosty – 4 sekcje min.500mm

 • Konstrukcja maszyny monolityczna, bez konieczności przygotowywania ławy fundamentowej
 • Szkolenie z zakresu obsługi i programowania w siedzibie zamawiającego po stronie dostawcy

Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe.

Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:

– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:

 • koszt przeglądów
 • koszt części zamiennych

– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)

– czas i zasady reakcji serwisowej

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 60%  (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).

Termin wykonania zamówienia –  20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).

Gwarancja – 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

 1. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty powinny być dostarczone:

 • Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
 • Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:

       Tevor S.A.

 1. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko – Kamienna

 

 • Termin składania ofert: do dnia 07.11.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)                 

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:

 

 • dane oferenta;
 • datę sporządzenia;
 • termin ważności ofert;
 • cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto;
 • w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP danej waluty z ostatniego dnia składania ofert, tzn. 07.11.2017 r.
 • opis oferowanych produktów sporządzony tak, aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
 • termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag po przeprowadzeniu testów sprawdzających parametry określone w pkt. 3 na maszynach zainstalowanych u Zamawiającego;
 • warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
 • warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 • czas reakcji serwisu (minimum 24 h).

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 1. Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
  i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
  w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z:

 1. Sebastianem Uzarem pod nr telefonu +48 698 661 275, email: sebastian.uzar@tevor.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór umowy z dostawcą

Opublikowane 15.11.2017

 

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 27.10.2017 r. dot. wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności dostawcy instalacji sprężonego powietrza, kompresora śrubowego i kabiny śrutowniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano dostawcę, którym jest firma Szatkowski S.C. z Gdańska

 

 

Opublikowane 21.11.2017.

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 31.11.2017 r. dot. wyłonienia w trybie zasady konkurencyjności Urządzenia do cięcia blach plazma, Tokarki, gilotynowych i Prasy krawędziowej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie informujemy, że wybranym dostawcą jest firma:

Część 1:

AEP Rybicki, Zawada Sp. J., Świebodzice

Część 2 i 4:

EUROMETAL Sp. z o.o., Banino

Część 3:

Metal Technics S.C., Warszawa

Instagram icon
Katalog
Online