Polityka jakości


Spółka TEVOR S.A. wytwarza specjalistyczne pojazdy, głównie pomocy drogowej i ratownictwa, świadczy usługi sprzedaży pojazdów użytkowych, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz usługi lakiernicze na poziomie jakości spełniającym oczekiwania i wymagania Klientów.

 

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych są:

  1. Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  2. Zapobieganie powstawaniu usług i wyrobów nie spełniających wymagań,
  3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  4. Planowanie i dokumentowanie działań jakościowych,
  5. Zakupy od dostawców materiałów spełniających wymagania jakościowe,
  6. Zapewnienie niezbędnych zasobów,
  7. Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności procesów.

Powyższe osiągamy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego w TEVOR S.A. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001 i publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110

Zapewnienie i doskonalenie jakości wyrobów oraz usług jest gwarancją sukcesu Firmy TEVOR S.A.

 

Prezes Zarządu

Mariusz SOKOŁOWSKI

Skarżysko-Kamienna, 29.06.2016

Katalog
Online