Aktualności


Aktualności

26.09.2018 Tevor S.A. Zakończenie realizacji projektu w ramach RPOWS

26 września 2018

TEVOR S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP zrealizował projekt RPSW.02.05.00-26-0622/16 „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”

Czytaj więcej
Katalog
Online